Ny løsning som løser utfordringen med utslipp av prosessvann og avfall i henhold til nye BAT-AEL krav!

Oxitrate lanserer snart «Oxitrate Reuse», en ny løsning for rensing og gjenvinning av prosessvann.

Oxitrate Reuse har i tillegg en målsetning om å kunne gjenbruke store mengder av fabrikkens prosessvann. En bærekraftig og kostnadseffektiv løsning for våre kunder.

"Vi har utviklet en løsning som vil kunne skille ut bestanddelene i blodvannet, og som deretter renser prosessvannet innenfor verdikravene.", sier Tor Wauer, Produktutvikler i Oxitrate AS.

Utslipp av prosessvann og avfall, samt energiforbruk er blant utfordringene som dette systemet løser automatisk.

Oxitrate Reuse blir et kostnadseffektivt alternativ for å møte de nye BAT-kravene som er satt til utslipp av prosessvann, noe som betyr at du slipper å foreta store investeringer.

Vi gleder oss til snart å kunne dele mer. I mellomtiden er du som alltid velkommen til å kontakte oss om dette prosjektet, eller andre løsninger for trygg og bærekraftig matproduksjon.

Kontakt oss i dag for mer informasjon.

Relevante artikler

Nye rensekrav for fiskerinæringen – Hvordan skal næringen imøtekomme de nye kravene?

Les mer

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Les mer

Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Les mer

Aktuelt

Nye rensekrav for fiskerinæringen –
Hvordan skal næringen imøtekomme de nye kravene?

I november 2023 innføres nye EU krav for utslipp og avfallshåndtering for en rekke industrier som blir gjeldene for Europa og Norge som sådan.

Les mer »
Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Les mer »
Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Les mer »