Ny løsning kan gjenbruke opp mot 90% av fabrikkens prosessvann!

Oxitrate lanserer snart «Oxitrate Reuse», en ny løsning for rensing og gjenvinning av prosessvann.

Ny løsning vil kunne gjenbruke opptil 90 prosent av fabrikkens prosessvann. Systemet bidrar til å redusere energiforbruket og løser utfordringen med utslipp av prosessvann og avfall.

"Vi har utviklet en løsning som vil kunne skille ut bestanddelene i blodvannet, og som gir gjenbruk av prosessvannet.", sier Tor Wauer, Produktutvikler i Oxitrate AS.

Utslipp av prosessvann og avfall, samt energiforbruk er blant utfordringene som dette systemet løser automatisk.

Oxitrate Reuse blir et kostnadseffektivt alternativ for å møte de nye BAT-kravene som er satt til utslipp av prosessvann, noe som betyr at du slipper å foreta store investeringer.

Vi gleder oss til snart å kunne dele mer. I mellomtiden er du som alltid velkommen til å kontakte oss om dette prosjektet, eller andre løsninger for trygg og bærekraftig matproduksjon.

Kontakt oss i dag for mer informasjon.

Relevante artikle

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Les mer

Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Les mer