Vi er opptatt av trygg matproduksjon
og et sunt og bærekraftig miljø!

Noen av kundene våre

Vi tilbyr et dokumentert effektivt vannbehandlingsystem for sjømatnæringen.

Vannbårne patogener er hovedkilden til næringens problemer i dag.

Vår erfaring viser at patogener som overføres gjennom vann- og produktverdikjeden, fører til dannelse av biofilm på innsiden av komplekse vannsystemer, rør og kontaktpunkter.

Oxitrate-systemet er et unikt og dokumentert effektivt (både til barrierebehandling og systemisk behandling døgnet rundt) vannbehandlingssystem, som både er kostnadseffektivt og 100 % miljøvennlig.

Avtal tid for rådgivning
RENSER EFFEKTIVT

Beskytter mot og fjerner all biofilm i vannsystemet. Dreper 100 % av alle patogener i alle produksjonstrinnene.

SIKKERHET PÅ TOPP

Ingen skadelige kjemikalier og er helt ufarlig å innta. Fjerner bakteriell forurensning fra produktet.

MILJØVENNLIG

Bærekraftige løsninger og ingen negativ miljøpåvirkning. Reduserer avfall og sikrer en nyskapende og miljøvennlig matproduksjon.

KOSTNADSEFFEKTIV

Sammenlignet med alternative metoder beregnet for matproduksjonsanlegg. Effektiv vannbehandling er rimeligere, mer proaktivt og mer miljøvennlig.

Vår misjon

Utvikle bærekraftige løsninger som bidrar positivt til en trygg matproduksjon, øker biosikkerheten og reduserer avfall og kostnader. Heve effektiviteten, produktiviteten og inntektene med innovative og bærekraftige løsninger.

Fire gode grunner til å samarbeide med oss

Oxitrate kan brukes døgnet rundt og gir beskyttelse også i produksjonstiden.

Oxitrate-apparatet kan installeres på stedet hos middels til store anlegg, og gir kunden rense- og desinfeksjonsmidler tilpasset deres behov gjennom en helautomatisk prosess som overvåkes elektronisk 24 timer i døgnet.

Systemet tilpasses anlegget, det er helautomatisk, har elektronisk overvåking gjennom hele prosessen, og gjør det mulig å evaluere årsak og virkning. (mer om dokumenterte effekter).

Vi er opptatt av å sikre kundenes verdier gjennom hele prosessen.

En lønnsom investering med proaktive fordeler.

Sikre (kunde-)ytelse når det gjelder matsikkerhet, hylletid, hygiene og holdbarhet, biosikkerhet, eksternt miljø og økonomi.

Vi er opptatt av bærekraft og miljøpåvirkning.

Biosikkerhet, enorm påvirkning gjennom systematisk behandling av vann.

Avfallsvann, bedre og mer effektiv fjerning av slam og biofilm i avløpsrør og på utstyr. Dette fører til optimal håndtering av avfallsvann.

Miljøeffektiv og sparer energi gjennom forbedret effekt (delta T). Økt produktivitet som følge av mer stabil produksjon og proaktive tiltak.

Vi bryr oss virkelig om MENNESKER og utvikling av nye metoder som alle har nytte av.

Samarbeids- og utviklingsprosjekter med bransjen. Forskning og utvikling (FoU).

Skape tillit gjennom åpenhet mellom interessenter (forbrukere, myndigheter, naboer osv.).

Bygge nettverk mellom faginstitusjoner, utdanning og forskning for løpende forbedringer.

Leverandører og partnere.

Oxitrate er utviklet for å fjerne biologiske problemer proaktivt uten å skade naturen.

Proaktivt unngå forurensning gjennom effekten fra ladede partikler. Gir produktet lengre hylletid, og sikrer trygg mat for forbrukerne.

Systematisk rengjøring av rør, vanntanker, avløp og avløpsvann vil optimere potensialet og er helt ufarlig for miljøet.

Målet er ”kontroll fra fjord til bord uten å påvirke naturen negativt”.

Ha full kontroll hele tiden, følg med på anleggets vannkvalitet uansett hvor du er ...

Kontroller systemet med Oxitrate-appen:

  • Ekstern og sikker brukertilgang
  • Direkte alarmsystem med sensorteknologi
  • Informative og lettleste rapporter
  • Se tidligere statistikker og data
Avtal tid for rådgivning

Kontakt oss for å avtale en presentasjon eller et besøk på anlegget.

Vårt profesjonelle team kan gi deg råd om hvilket system som passer best for ditt anlegg. Kontakt oss i dag for å diskutere dine muligheter.

Avtal tid for rådgivning

Oxitrate-nyheter

Hos oss har mattrygghet høyeste prioritet, det er vårt ansvar

Oxitrate er det mest miljøvennlige rengjørings- og desinfeksjonssystemet som er godkjent til bruk i bransjen i dag. Et av de mest effektive og kostnadsbesparende systemene på markedet. Brukes til vannbehandling under produksjon og til rengjøring og desinfisering etter produksjon.

Fartøyer: brønnbåter, bløgge- og slaktebåter og produksjonsskip

Enkelt å montere ombord og bruke i vannsystemer.
Biosikkerhet gjennom effektivt desinfeksjonssystem og rensing av vann.
Vannet kan slippes direkte ut i havet uten noen negativ påvirkning på miljøet.

Helse- og pleieinstitusjoner

Oxitratesystemet sørger for effektiv bekjempelse av patogener ved pleieinstitusjoner. Bakterier kan ikke bygge opp resistens mot Oxitrate. Likevel er Oxitrate fortsatt det tryggeste kjemikaliefrie rengjørings- og desinfeksjonsproduktet på markedet og er ikke skadelig for miljøet.

Behandling av drikkevann

Oxitrate er godkjent av Folkehelseinstituttet og Mattilsynet samt i henhold til EØS-avtalen artikkel 95 som tilsetning og desinfeksjon for drikkevann. Med Oxitrate renses drikkevannet fullstendig på en trygg måte uten at vannet tilføres ubehagelig smak eller lukt, i motsetning til enkelte vanlige vannbehandlingsmetoder.