Alert Alert

JavaScript is currently disabled. This site requires JavaScript to function correctly.
Please enable JavaScript in your browser - click here to learn how!

Oxitrate System er et unikt, effektivt, kostnadsbesparende og 100% miljøvennlig desinfeksjonsmiddel egnet for bruk i en rekke industrielle bruksområder.

Renere, billigere, sikrere, grønnere … – smartere

Oxitrate til industrien

I lys av dagens økonomiske bilde kan det å drive en bedrift være en utfordring. Det er strammere budsjetter og flere miljøbestemmelser som ofte er i konflikt med hverandre. Ofte benyttes dyre, ineffektive og kompliserte mekaniske systemer og håndteringsprosedyrer for å unngå utslipp av farlige miljøskadelige stoffer. Men NÅ! Grønt trenger ikke lenger være kostbart for din virksomhet! Tiden er inne for en alternativ løsning til dagens kostbare og farlige desinfeksjonsmetoder. Oxitrate Systemet er like trygt for dem som bruker det som det er for miljøet, og som det er for vannet det er laget av. Hvis du er på jakt etter en kraftig og kostnadseffektiv desinfeksjonsløsning for din bedrift, som imøtekommer alle nåværende og kommende miljøkrav, er Oxitrate Systemet svaret. Det er rett og slett ingenting annet som kan måle seg med Oxitrate.


Oxitrate System rengjørings- og desinfeksjonsapplikasjoner