Vi er et teknologiselskap med spesialkompetanse innen vannbehandling

Oxitrate er et norskutviklet rense- og desinfeksjonssystem som effektivt renser prosessvann og desinfiserer utstyr og overflater - helt uten bruk av kjemikalier.

Kom i kontakt med oss

Systemet tar i bruk elektrokjemisk aktivert vann hvor det viktigste virkestoffet er Hypoklorittsyre, som fjerner alle kjente bakterier gjennom samtlige produksjonstrinn, blant annet Listeria og E.coli. Dette sikrer total bakteriekontroll og en renere, tryggere og mer miljøvennlig mat- og isproduksjon.

Slik fungerer Oxitrate

Slik fungerer Oxitrate

Oxitrate kobles til fabrikkens hovedvanninntak og gjør at alle elementer kontinuerlig blir renset for uønskede bakterier.


I denne videosnutten oppsummerer vi kort Oxitrate Systemet.

Hva vil en Oxitrate løsning bety for deg?

  • Automatisert bakteriekontroll
  • Økt produktkvalitet
  • Fjerner biofilm i rørsystem
  • Isproduksjon - unngår bakterievekst under transport
  • Forlenget holdbarhet på fisken
  • Erstatter kjemikalier (store økonomiske, HMS og miljømessige fordeler)

Oxitrate løsninger

Vi leier ut tilpassede og kostnadseffektive løsninger.

Ta kontakt her for en uforpliktende prat.

Oxitrate bruksområder

Oxitrate kan inndoseres i vannbanen, samt brukes til desinfeksjon av overflater. Oxitrate Systemet produserer i tillegg egen såpe lokalt i fabrikken som brukes til overflate renhold og til rengjøring i alle typer CIP-løsninger.

Oxitrate Insight

Unik innsiktsportal for vannkvalitet og rapportering i nåtid

Med smart sensorteknologi leder vi an i bransjen ved å kunne tilby en innovativ innsiktsportal som til enhver tid gir deg full oversikt over anleggets vannkvalitet, med rapportering i sanntid.

Oxitrate Insight følger med på alle installasjoner og har et varslingssystem som sikrer effektiv drift og oppfølging av systemet. Gjennom portalen får du sanntidsinnsikt i vannforbruk og temperatur, pH- og redox-verdier og mye mer.

Du kan også generere dine egne innsiktsrapporter, samtidig som du får tilgang til videoer for opplæring av ansatte.

Noen av kundene våre

Aktuelt

Nye rensekrav for fiskerinæringen –
Hvordan skal næringen imøtekomme de nye kravene?

I november 2023 innføres nye EU krav for utslipp og avfallshåndtering for en rekke industrier som blir gjeldene for Europa og Norge som sådan.

Les mer »
Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Les mer »
Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Les mer »