Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Vi i Oxitrate har arbeidet hardt med å videreutvikle brukernytten av et installert anlegg for alle våre kunder. Vi lanserer nå utvidet bruk og nytte av ditt anlegg med tre nye bruksområder utover «basis».

Bruksområder

Basis:

Automatisert inndosering i ferskvann og i sjøvann i hele vannstrømmen skaper redox på +/- 700M. Oxitrate fjerner biofilm og sikrer trygg matproduksjon. Det skapes også en barriere i forhold til ustabil vannleveranse fra offentlige anlegg.

  1. Nyhet; «Oxitrate Biowash», Oxitrate til vask erstatter dyr såpe

    Bruk av Oxitrate Biowash erstatter kostbar såpe til daglig vask, også til bruk i vaskesatellitter. Oxitrate Biowash gir reduserte kjemikaliekostnader, og en mer effektiv og tidsbesparende vaskeprosess. ATP tester med Oxitrate Biowash viser RLU verdier mellom 0-6.

  2. «Oxitrate Des», Oxitrate til overflatedesinfeksjon:

    Desinfisering av overflater, maskiner og annet utstyr etter vask. Oxitrate Des blandes i konsentrasjon 2-5%. Bland og tapp løsninger helautomatisk etter eget behov.

  3. CIP:

    Vi har utviklet en løsning for bruk med Oxitrate Biowash til CIP. Med Oxitrate Biowash vil dere kunne oppnå store direkte besparelser både i innkjøp av kjemikalier, reduserte kostnader til oppvaring av vann, og en mer effektiv vaskeprosess. ATP tester med Oxitrate Biowash viser RLU verdier mellom 0-6.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan Oxitrate kan hjelpe med å senke kjemikalie- og renhold kostnadene dine.

Relevante artikler

Nye rensekrav for fiskerinæringen – Hvordan skal næringen imøtekomme de nye kravene?

Les mer

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Les mer

Ny løsning som løser utfordringen med utslipp av prosessvann og avfall i henhold til nye BAT-AEL krav!

Les mer

Aktuelt

Nye rensekrav for fiskerinæringen –
Hvordan skal næringen imøtekomme de nye kravene?

I november 2023 innføres nye EU krav for utslipp og avfallshåndtering for en rekke industrier som blir gjeldene for Europa og Norge som sådan.

Les mer »
Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Les mer »
Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Les mer »