Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

- Fiskemottak og slakterier er omfattet av industriutslipp direktivet, som gir hjemmel for å sette utslippskrav. Omtrent hvert sjette år ser en på hva som er tilgjengelig av ny teknologi, noe som gjør at en normalt setter lavere grenseverdier for utslipp. I desember trer de nye verdiene i kraft, sier Henrik Stenwig. Han er direktør miljø og helse i Sjømat Norge.

Kravene som stilles til lakseslakterier og fiskemottak er like, og gjør at prosessvannet må renses før det slippes ut. Ifølge Stenwig er det krav til maks konsentrasjoner i vannet som slippes ut

- En vurderer heller ikke resipientenes tåleevne, men setter krav til maksimale konsentrasjoner, sier Stenwig.

I praksis betyr det ikke slik at små anlegg som slipper ut relativt lite vann har lettere rensekrav enn store anlegg.

En skiller heller ikke i praksis på om vannet slippes ut i en trang fjord, eller i åpent farvann, eller hvorvidt en ligger alene eller har mange naboer som også slipper ut prosessvann.

- En skiller i praksis heller ikke på hvorvidt en slipper ut vannet til det kommunale avløpssystemet, eller om det går ut i sjøen, sier Stenwig.

Mener de har løsningen - Oxitrate Reuse

Det Oslo-baserte selskapet Oxitrate mener at løsningen for å møte de nye kravene kan være deres nye containerbaserte løsning.

- Vi har utviklet en løsning som vil kunne skille ut bestanddelene i blodvannet, og som gir gjenbruk av prosessvannet, sier produktutvikler Tor Wauer i en melding.

Selskapet skal i vår starte fullskala testing hos West Harvest AS (tidligere Sekkingstad AS) utenfor Bergen.

- Det rensede vannet kan også returneres inn på produksjonslinjen igjen, slik at vannet kan gjenbrukes. Vi regner med å kunne gjenbruke opp mot 80 prosent av ferskvannet fra slakte-og fileteringsprosessen, opplyser selskapet.

Les hele artikkelen i Intrafish her.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan Oxitrate kan …

Kontakt oss

Relevante artikle

Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Les mer

Ny løsning kan gjenbruke opp mot 90% av fabrikkens prosessvann!

Les mer