Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

- Fiskemottak og slakterier er omfattet av industriutslipp direktivet, som gir hjemmel for å sette utslippskrav. Omtrent hvert sjette år ser en på hva som er tilgjengelig av ny teknologi, noe som gjør at en normalt setter lavere grenseverdier for utslipp. I desember trer de nye verdiene i kraft, sier Henrik Stenwig. Han er direktør miljø og helse i Sjømat Norge.

Kravene som stilles til lakseslakterier og fiskemottak er like, og gjør at prosessvannet må renses før det slippes ut. Ifølge Stenwig er det krav til maks konsentrasjoner i vannet som slippes ut

- En vurderer heller ikke resipientenes tåleevne, men setter krav til maksimale konsentrasjoner, sier Stenwig.

I praksis betyr det ikke slik at små anlegg som slipper ut relativt lite vann har lettere rensekrav enn store anlegg.

En skiller heller ikke i praksis på om vannet slippes ut i en trang fjord, eller i åpent farvann, eller hvorvidt en ligger alene eller har mange naboer som også slipper ut prosessvann.

- En skiller i praksis heller ikke på hvorvidt en slipper ut vannet til det kommunale avløpssystemet, eller om det går ut i sjøen, sier Stenwig.

Mener de har løsningen - Oxitrate Reuse

Det Oslo-baserte selskapet Oxitrate mener at løsningen for å møte de nye kravene kan være deres nye containerbaserte løsning.

- Vi har utviklet en løsning som vil kunne skille ut bestanddelene i blodvannet, og som gir gjenbruk av prosessvannet, sier produktutvikler Tor Wauer i en melding.

Selskapet skal i vår starte fullskala testing hos West Harvest AS (tidligere Sekkingstad AS) utenfor Bergen.

- Det rensede vannet kan også returneres inn på produksjonslinjen igjen, slik at vannet kan gjenbrukes. Vi regner med å kunne gjenbruke opp mot 80 prosent av ferskvannet fra slakte-og fileteringsprosessen, opplyser selskapet.

Les hele artikkelen i Intrafish her.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan Oxitrate kan …

Kontakt oss

Relevante artikler

Nye rensekrav for fiskerinæringen – Hvordan skal næringen imøtekomme de nye kravene?

Les mer

Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Les mer

Ny løsning som løser utfordringen med utslipp av prosessvann og avfall i henhold til nye BAT-AEL krav!

Les mer

Aktuelt

Nye rensekrav for fiskerinæringen –
Hvordan skal næringen imøtekomme de nye kravene?

I november 2023 innføres nye EU krav for utslipp og avfallshåndtering for en rekke industrier som blir gjeldene for Europa og Norge som sådan.

Les mer »
Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Les mer »
Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Les mer »