Nye rensekrav for fiskerinæringen –
Hvordan skal næringen imøtekomme de nye kravene?

I november 2023 innføres nye EU krav for utslipp og avfallshåndtering for en rekke industrier som blir gjeldene for Europa og Norge som sådan. Fiskerinæringen omfattes av de nye kravene og det jobbes nå iherdig med søknader om dispensasjoner ifht utslippsdirektivet og det medfølgende BAT-regelverket fra EU.

Les mer »
Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Les mer »
Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Les mer »
Ny løsning som løser utfordringen med utslipp av prosessvann og avfall i henhold til nye BAT-AEL krav!

Oxitrate lanserer snart «Oxitrate Reuse», en ny løsning for rensing og gjenvinning av prosessvann.

Les mer »