Oxitrate System

Rense- og desinfeksjonssystemet Oxitrate renser prosessvann og desinfiserer utstyr og overflater på en effektiv måte - helt uten bruk av kjemikalier. Systemet tar i bruk elektrokjemisk aktivert vann hvor det viktigste virkestoffet er Hypoklorittsyre, som fjerner alle kjente bakterier gjennom samtlige produksjonstrinn, blant annet Listeria og E.coli. Dette sikrer total bakteriekontroll og en renere, tryggere og mer miljøvennlig mat- og isproduksjon.

Oxitrate-systemet er skalerbart, og det er bare nødvendig med ett apparat - uavhengig av hvilken løsning du velger. Vi tilbyr alt fra rimelige og helt enkle løsninger til mer avanserte systemer. Oxitrate er modulbasert og består av opptil fire moduler. Om ønskelig kan systemet også integreres med allerede eksisterende løsninger, for eksempel CIP-løsninger og vaskesatelitter.

Gjennom Oxitrate Insight får du som kunde dessuten tilgang til et avansert og brukervennlig overvåkings- og styringssystem, der du via en portal enkelt kan definere ønskede settpunkter (for eksempel redoxnivå, pH-verdi etc.). Deretter styrer Oxitrate Insight anlegget automatisk og varsler deg om eventuelle avvik. Oxitrate Insight sikrer at ønskede verdier oppnås, uavhengig av vannkvalitet eller mengde. Systemet fungerer også som et effektivt rapporteringsverktøy, som kontinuerlig måler ulike parametere – for eksempel vann- og energiforbruk – og genererer rapporter som enkelt kan tilpasses individuelle behov.

Oxitrate Insight

Unik innsiktsportal for vannkvalitet og rapportering i nåtid

Med smart sensorteknologi leder vi an i bransjen ved å kunne tilby en innovativ innsiktsportal som til enhver tid gir deg full oversikt over anleggets vannkvalitet, med rapportering i sanntid.

Oxitrate Insight følger med på alle installasjoner og har et varslingssystem som sikrer effektiv drift og oppfølging av systemet. Gjennom portalen får du sanntidsinnsikt i vannforbruk og temperatur, pH- og redox-verdier og mye mer.

Du kan også generere dine egne innsiktsrapporter, samtidig som du får tilgang til videoer for opplæring av ansatte.

Oxitrate systemet kan utvides etter kundens ønske til å produsere såpe i tillegg til desinfeksjon. Systemet kan om ønskelig integreres til allerede eksiterende løsninger, eksempelvis CIP-løsninger og vaskesatelitter.

Hele systemet er modulbasert og har opptil fire moduler.

Oxitrate Basic

Automatisert inndosering i ferskvann og i sjøvann i hele vannstrømmen skaper redox på +/- 700M. Oxitrate fjerner biofilm og sikrer trygg matproduksjon. Det skapes også en barriere i forhold til ustabil vannleveranse fra offentlige anlegg.

Oxitrate Des

Med Oxitrate Des kan du desinfisere overflater, maskiner og annet utstyr etter vask. Oxitrate Des tilbyr sterk desinfeksjon, og du kan blande eller tappe produktet etter behov.

Oxitrate Biowash

Oxitrate Biowash er et basisk stoff som produseres på stedet. Oxitrate Biowash erstatter tradisjonelle renholdskjemikalier, også ved bruk av vaskesatelitter. Oxitrate Biowash gir store besparelser knyttet til renhold, både når det gjelder innkjøpskostnader, energiforbruk og tid brukt på renhold. ATP-tester med Oxitrate Biowash viser RLU-verdier på mellom 0–6 (maks tillatt RLU-verdi for matproduksjon er 60).

Oxitrate Biowash CIP løsning

Oxitrate Biowash CIP sikrer rene rør til enhver tid. CIP (Cleaning-In-Place) er en metode som automatiserer rengjøringen av flater og innvendige rør, uten å ta disse fra hverandre. Med Oxitrate desinfiseres vannet, noe som sikrer et fravær av bakterier i vannbanen. På den måten dannes det ingen biofilm i anleggets rørsystem.

Oxitrate Reuse
(Kommer snart)

Oxitrate lanserer snart «Oxitrate Reuse», en ny løsning for rensing av prosessvann i henhold til krav (BAT-AEL). Oxitrate Reuse er en containerbasert løsning som vil kunne skille ut bestanddelene i blodvannet, og deretter rense prosessvannet. Systemet bidrar til å redusere energiforbruket og løser automatisk utfordringen med utslipp av prosessvann og avfall. I tillegg har denne nye løsningen en målsetning om å også kunne gjenbruke store mengder av fabrikkens prosessvann.

Oxitrate Reuse blir et kostnadseffektivt alternativ for å møte de nye BAT-kravene som er satt til utslipp av prosessvann, noe som betyr at du slipper å foreta store investeringer. Kontakt oss i dag for mer informasjon.

Individuell tilpasning

Vi tilpasser våre systemer etter og tilbyr service-og vedlikeholdavtale for å sikre best mulig utnyttelse av anlegget.

Kontakt oss

Vi installerte Oxitrate-anlegget i 2019, og har siden hatt svært gode resultater. Vi har nå full kontroll på prosessvannet, og utfordringer med bakterier som for eksempel listeria er løst. Oxitrate har også bidratt til å øke effektiviteten for vaskeprosessen. Vi jobber hele tiden med å forbedre oss, og nå utvider vi også Oxitrate systemet til tappesystemet i fabrikken, som gjør det mulig å erstatte store mengder tradisjonelle og kostbare kjemikalier vi hittil har brukt i renholdet.

- Per Johnny Bø, September 2022
COO, Sekkingstad

Aktuelt

Nye rensekrav for fiskerinæringen –
Hvordan skal næringen imøtekomme de nye kravene?

I november 2023 innføres nye EU krav for utslipp og avfallshåndtering for en rekke industrier som blir gjeldene for Europa og Norge som sådan.

Les mer »
Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Les mer »
Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Les mer »