Truls Eirik Aasjord

Vi på Cermaq Norway, avdeling Skutvik, har hatt anlegg fra Medis montert og i drift fra 2011. Cermaq-avdelingen i Skutvik er et lakseslakteri som slet med å få god nok vannkvalitet fra leverandøren vår. Etter at vi monterte anlegget fra Medis, har vi resultater fra både ferskvanns- og isprøver som ligger nær null i kimtall. Uten dette anlegget ville vi ikke kunne presentere slike gode resultater. Anlegget fra Medis anbefales derfor til alle som sliter med å kunne dokumentere førsteklasses vann og iskvalitet i sin produksjon.

Truls Eirik Aasjord, August 2011

Slakterisjef Cermaq Nordland

Erik Lind Dragesund

Hos Mowis avdeling på Eggesbønes bruker vi elektrolytisk vann, et teknisk system fra Medis Pharmacutical, som ble montert og satt i drift sommeren 2018. Mowi Eggebønes er Mowis største lakseslakteri og vi ønsker å levere førsteklasses produkter til kundene våre. Vi har hatt systemet i drift i godt over ett år og vi har hittil utmerkede resultater, både når det gjelder produkt-, vann- og isprøver. Det er et proaktivt system som fjerner biofilm og bidrar til å øke ytelsen vår betraktelig. Vi anbefaler derfor teknologien fra Medis til alle som ønsker å sikre mikrobiologisk produktkvalitet og førsteklasses vann- og iskvalitet i produksjonen.

Erik Lind Dragesund, oktober 2019

Kvalitetssjef, Mowi Eggesbønes

OXITRATE HAR UTRETTET MIRAKLER PÅ FABRIKKEN VÅR!

Ellingsen seafood AS

Johan Knudsen

Teknisk sjef