Truls Eirik Aasjord

Vi på Cermaq Norway, avdeling Skutvik, har hatt anlegg fra Medis montert og i drift fra 2011. Cermaq-avdelingen i Skutvik er et lakseslakteri som slet med å få god nok vannkvalitet fra leverandøren vår. Etter at vi monterte anlegget fra Medis, har vi resultater fra både ferskvanns- og isprøver som ligger nær null i kimtall. Uten dette anlegget ville vi ikke kunne presentere slike gode resultater. Anlegget fra Medis anbefales derfor til alle som sliter med å kunne dokumentere førsteklasses vann og iskvalitet i sin produksjon.

Truls Eirik Aasjord, August 2011

Slakterisjef Cermaq Nordland

OXITRATE HAR UTRETTET MIRAKLER PÅ FABRIKKEN VÅR!

Ellingsen seafood AS

Johan Knudsen

Teknisk sjef