Full mikrobiologisk (bakterier og virus) bekjempelse,
og helt ufarlig for miljøet!

Avtal tid for rådgivning

Hvordan fungerer Oxitrate?

Oxitrate-systemet fås i to ulike oppsett, fabrikkmontert og frittstående.

Systemet kobles til fabrikkens hovedvanninntak. Oxitrate behandler vannet når det føres inn i anlegget. Vannet blir elektrokjemisk aktivert og fjerner alle uønskede mikrober som kommer i kontakt med det Oxitrate-behandlede vannet, gjennom hele produksjonslinjen. Systemet kan monteres i matproduksjonsanlegg, både i ferskvann og saltvann. Oxitrate kan brukes både i oppdretts- og fiskeforedlingsanlegg. Det avgjørende er at Oxitrat-systemet behandler vannet som brukes i produksjonen gjennom hele produksjonslinjen. Det gir:

- lengre hylleliv for produktene dine
- aktiv eliminering av uønsket bakteriell forurensning fra produksjon og hele veien til sluttkunden

Oxitrate er elektrokjemisk aktivert vann som dreper alle kjente bakterier, inkludert patogener som Listeria monocytogenes og E. coli. Den perfekte løsningen for trygg og bærekraftig matproduksjon.

Hvorfor er Oxistrate den beste måten å fjerne bakterier på i matproduksjonsanlegg?

Oxitrate er 70–80 ganger mer effektivt enn klor. Metoden vår er mye mer effektiv mot biofilm sammenlignet med tradisjonelle metoder som bruk av UV og ozon. Den fjerner systematisk bakterier i hele fabrikken uten å være skadelig for miljøet.

Sporet, testet og selvfølgelig godkjent av Mattilsynet.

Godkjent for drikkevann og dokumentert effektivt til både systemisk behandling og barrierebehandling under produksjonsprosessen. Oxitrate er i tillegg registrert og godkjent henhold til EØS-avtalen artikkel 95 i alle EU- og EØS-land.

Vi tilbyr en pakkeløsning som omfatter rådgivning, montering av systemet samt vedlikehold og support.

Vi tilbyr skreddersydde løsninger og analyser før vurdering av prosjektets omfang.

Montering av systemet, support med fastsetting av prosedyrer, sjekklister og opplæringsplan for ansatte. Spesifisert og avtalt vedlikeholdsplan med detaljert ansvarsfordeling. Vi tilbyr også en tjeneste- og supportavtale.

Fremgangsmåte

Innledende rådgivning på telefon

Besøk på og vurdering av anlegg

Systemdesign og oppsett

Montering av system og demonstrasjon

Løpende vedlikehold og oppsett

Be om et tilbud og velg når du ønsker gratis rådgivning per telefon

Velg dag for telefonsamtale

Velg klokkeslett når vi kan ringe

Mellom og

Norsk tidssone (GMT+2)