FISKERINÆRINGEN

Hos oss har mattrygghet høyeste prioritet, det er vårt ansvar

Oxitrate er det mest miljøvennlige rengjørings- og desinfeksjonssystemet som er godkjent til bruk i bransjen i dag. Et av de mest effektive og kostnadsbesparende systemene på markedet. Brukes til vannbehandling under produksjon og til rengjøring og desinfisering etter produksjon.

FISKERINÆRINGEN

Fartøyer: brønnbåter, bløgge- og slaktebåter og produksjonsskip

Enkelt å montere ombord og bruke i vannsystemer.
Biosikkerhet gjennom effektivt desinfeksjonssystem og rensing av vann.
Vannet kan slippes direkte ut i havet uten å påvirke miljøet negativt.

Helse - og pleieinstitusjoner

Bli miljøvennlig med Oxitrate-systemet

Et alternativ som gir deg bedre bunnlinje og bedre omdømme!
Oxitrate er en revolusjonerende teknologi med et imponerende effektivt rengjørings- og desinfeksjonsprogram til behandling av anlegg og utstyr i en rekke ulike bransjer. De dokumentert miljøvennlige og kostnadseffektive produktene fra Oxitrate produseres i et OCDW-apparat som gjennom en elektrolytisk prosess splitter saltholdig vann i to deler, til et desinfeksjonsmiddel og et rengjøringsmiddel, helt uten bruk av kjemikalier.
Oxitrate-apparatet kan monteres direkte på stedet, på middels til store anlegg, og gir kunden rense- og desinfeksjonsmidler tilpasset deres behov gjennom en helautomatisk prosess, som overvåkes elektronisk 24 timer i døgnet.