Kunder

For å utvikle innovative løsninger er et tett samarbeid med våre kunder noe vi verdsetter høyt. Sammen utvikler vi løsninger som bransjen trenger og som tar hensyn til miljø.

Se hva våre kunder sier om Oxitrate

Cermaq Norway AS

“Vi på Cermaq Norway, har hatt anlegg fra Oxitrate i drift siden 2011. Først på vårt tidligere lakselakteri på Skutvik, og nå på vår nye fabrikk på Steigen. Tidligere hadde vi utfordringer med å få god nok vannkvalitet fra vår leverandør. Etter at vi satt opp anlegget fra Oxitrate er resultater fra både ferskvanns-og isprøver som ligger nær null i kimetall. Uten Oxitrate ville vi ikke kunnet presentere slik gode resultater. Jeg vil derfor varmt anbefale Oxitrate til alle som sliter med å kunne dokumentere god vann-og iskvalitet i sin produksjon.”

- Truls Eirik Aasjord, Januar 2023
Slakterisjef, Cermaq Nordland

Bremnes Seashore AS

«Vi har hatt Oxitrate systemet i mange år og oppnår gode resultater i jobben med trygg matproduksjon og fjerning av biofilm i rørsystem. En annen effekt er at det gir oss trygghet mot eventuelle uønska hendelser i ferskvannsleveranser fra kommunalt vann. Dersom vannet inneholder unormale verdier reagerer Oxitrate systemet umiddelbart, og er da en viktig barriere for oss.»

- Arvid Husa, Januar 2023
Leiar Teknisk Reinhald, Bremnes Seashore

Ellingsen Seafood AS

«Oxitrate har utrettet mirakler på fabrikken vår!»

- Johan Knudsen,
Teknisk sjef, Ellingsen Seafood

Sekkingstad AS

«Vi installerte Oxitrate-anlegget i 2019, og har siden hatt svært gode resultater. Vi har nå full kontroll på prosessvannet, og utfordringer med bakterier som for eksempel listeria er løst. Oxitrate har også bidratt til å øke effektiviteten for vaskeprosessen. Vi jobber hele tiden med å forbedre oss, og nå utvider vi også Oxitrate systemet til tappesystemet i fabrikken, som gjør det mulig å erstatte store mengder tradisjonelle og kostbare kjemikalier vi hittil har brukt i renholdet.»

- Per Johnny Bø, September 2022
COO, Sekkingstad

Langvarige kundeforhold

Aktuelt

Nye rensekrav for fiskerinæringen –
Hvordan skal næringen imøtekomme de nye kravene?

I november 2023 innføres nye EU krav for utslipp og avfallshåndtering for en rekke industrier som blir gjeldene for Europa og Norge som sådan.

Les mer »
Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Nå kan du bruke Oxitrate på tre nye bruksområder

Les mer »
Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Løser nye BAT-krav for lakseslakterier - Pilotprosjekt hos Sekkingstad AS

Les mer »