Alert Alert

JavaScript is currently disabled. This site requires JavaScript to function correctly.
Please enable JavaScript in your browser - click here to learn how!

Shipping

Shipping.

Å losse forurenset ballastvann som inneholder fremmede arter i en havn kan være en av de største truslene mot den naturlige balansen av verdens biologiske mangfold. Lossing av forurenset ballastvann kan skade den naturlige balansen i det lokale marine miljøet. For å forhindre invaderende arter har EPA laget forskrift om utslipp av ballastvann gjeldende for alle fartøy.

Forskriften sier at ballastvann ikke kan slippes ut eller erstattes innenfor visse eksklusive økonomiske soner. Hvis rensing skal skje må riktige teknikker brukes, og tester må utføres før lossing. Skipets kaptein må registrere at alt har blitt gjort etter reglene.

Oxitrate kan produseres ombord mens skipet er i transitt, i et OCDW apparat, som deretter kan tilsettes direkte til ballasttankene i enhver havn. Oxitrate uskadeliggjører alle levende små arter og mikroorganismer i ballastvannet og det rensede vannet kan da bli sluppet ut i havet igjen uten å gjøre skade på den naturlige balansen og det globale biologiske mangfoldet.

Kontakt oss i dag for å lære mer om å Oxitrate Systemet for skipsfart.