Alert Alert

JavaScript is currently disabled. This site requires JavaScript to function correctly.
Please enable JavaScript in your browser - click here to learn how!

Rensing av drikkevann

Rensing av drikkevann.

1 av 6 mennesker i verden mangler rent drikkevann, og vann- relaterte sykdommer er den ledende årsaken til menneskelig sykdom og død. Mens mange av oss er beskyttet av statlige initiativer for å gi oss trygt og rikelig med vann er de fleste av verdens befolkning ikke så heldige. Det har aldri vært større behov for effektive og økonomisk gode løsninger for å desinfisere drikkevann.

Oxitrate er godkjent av Folkehelseinstituttet og Mattilsynet som tilsetnings- og desinfeksjonsmiddel for drikkevann. Oxitrate renser trygt drikkevann uten at det blir ubehagelig lukt eller smak, i motsetning til mer konvensjonelle vannbehandlingsmetodene som blant annet klor.

En OCDW installasjon i vannbehandling og doseringspumpe, med automatisk tilsetting av Oxitrate desinfeksjonsmiddel i drikkevannet, kan brukes til å eliminere alle mikroorganismer og er uten helse- eller miljørisiko.Tilsetning av Oxitrate til vannverket gir også kontinuerlig beskyttelse mot biofilm, eller organiske belegg i rør som kan gi grobunn for bakterier.

I tillegg kan Oxitrate desinfeksjonsmiddel brukes til å redusere bakterienivået i avløpsvann, som videre forbedrer kvaliteten av avløpsvannet fra anlegget.

Oxitrate desinfeksjonsmiddel utgjør en ny og innovativ metode for effektiv behandling av drikkevann, kostnadseffektivt og miljøvennlig. Ring oss i dag for å lære hvordan Oxitrate kan hjelpe deg eller din organisasjon med å oppnå dine mål for vannbehandling!