Alert Alert

JavaScript is currently disabled. This site requires JavaScript to function correctly.
Please enable JavaScript in your browser - click here to learn how!

Oxitrate System – Desinfiserende

Oxitrate Systemets Desinfeksjon er et øko- vennlig system som ikke inneholder skadelige kjemiske stoffer. Det er en 100 % nedbrytbart og er egnet for alle typer desinfeksjon i et bredt spekter i industri og hushold.

Oxitrate Desinfeksjon er en syrlig, vannløselig væske som ikke inneholder fosfater eller tensider. Den er ikke giftig og har ingen negativ effekt på overflater eller for mennesker som bruker det, og utgjør overhodet ingen trussel for miljøet.

Oxitrate System Desinfeksjon er registrert i Product Guide TKDVN (Teknisk komité for rengjøring og desinfiserende midler til bruk i næringsmiddelindustrien, Norge), og er registrert på Probase i Danmark, EU. Produktet inneholder ingen giftstoffer og er derfor unntatt fra sentral godkjenning.