Alert Alert

JavaScript is currently disabled. This site requires JavaScript to function correctly.
Please enable JavaScript in your browser - click here to learn how!

Oxitrate System Anvendelser

Oxitrate har blitt grundig testet av en rekke vitenskapelige instanser og offentlige etater, og har fått godkjenning for bruk i et bredt spekter av industrielle og husholdning anvendelser.


Rensing av drikkevann

Oxitrate er godkjent av Folkehelseinstituttet og Mattilsynet som tilsetning og desinfeksjonsmiddel for drikkevann. Oxitrate renser trygt drikkevann uten at det blir ubehagelig lukt eller smak. Bruken av Oxitrate hindrer også bio- film rester fra å bygge seg opp i rør, en vanlig yngleplass for bakterier. I tillegg kan Oxitrate brukes til å redusere bakterienivået i avløpsvann.

lære mer >


Næringsmiddelindustrien

Oxitrate systemet rengjør og desinfiserer produksjonsanlegg i næringsmiddelindustrien på en økonomisk og miljømessig bærekraftig måte. Oxitrate oppfyller alle nåværende og annonserte miljødirektiver og utsetter verken de ansatte, matvarer, eller miljøet for skadelige giftstoffer. Oxitrate minimerer muligheten for utbrudd av E. coli, Salmonella, Listeria og Legionella. Oxitrate Systemet har vist svært gode resultater i tester utført av blant annet Folkehelseinstituttet, NTNU og universitetet i Nordland.

Les mer >


Fiskerier

Tester har vist at Oxitrate har en utmerket antibakteriell virkning i sjøvann, selv ved lave doser. Forurenset sjøvann kan være en kilde til parasitter og sykdom og kan føre til dårlig kvalitet på oppdrettsfisk. Oxitrate Systemet er godt egnet for rengjøring og desinfisering av vann og utstyr som brukes i fiske- og havbruk industrien, samt i prosessanlegg for sjømat som har strenge krav til mikrobiell kontroll.

Les mer >


Landbruk

Oxitrate Systemet gir en unik rengjør og desinfiseringsløsning til bønder og matprodusenter og er svært effektive, økonomisk, sikker og helt miljøvennlig.

Les mer >


Profesjonell og hjemme kjøkken

Renslighet er viktig på kjøkkenet å unngå at mat blir utsatt for forurensning fra patogener som Salmonella og E. coli. Oxitrate Systemet er utmerket som rengjøringsmiddel og desinfeksjonsmiddel for institusjoner, restauranter og hjemmekjøkken.

Les mer>


Medisinske og helseinstitusjoner

Oxitrate System kan brukes til rengjøre og desinfisering i sykehus, omsorgs-, alders- og sykehjem, samt lege og tannlege kontorer, for effektiv kontroll av smittsomme patogener.

Les mer >


Hotell og Cruise bransjen

Oxitrate Systemet kan brukes til smittevern på hoteller og på cruiseskip. En automatisert OCDW installasjonen er i stand til å produsere Oxitrate som desinfeksjonsmiddel til bruk i drikkevann og som rengjørings og desinfeksjonsmiddel til bruk i kjøkken, lagerrom, bad, soverom og mer. Oxitrate Håndvask kan også settes i håndsåpedispensere for ansatte og gjester. Det brukte produktene blir behandlet som vanlig avfallsvann og kan spyles rett inn kommunalt avløpsnett eller rett ut i havet etter bruk.

Les mer >


Transport bransjen

Kollektivtransport kan være skitne. Hundrevis eller kanskje tusenvis av mennesker kan være i berøring med de samme flatene hver dag, og det kan spre bakterier fra en person til en annen. Et intensivt rengjøringsprogram kan kutte ned på spredningen av disse patogener, og som et resultat holde passasjerer og allmennheten friskere.

Les mer >


Shipping

Oxitrate Systemets desinfeksjonsmiddel kan bli produsert rimelig i et OCDW apparat ombord et sjø- gående fartøy mens det er i transitt, og det kan da bli lagt til ballasttanker under påfyllingen i enhver havn. Oxitrate uskadeliggjører alle levende små arter og mikroorganismer i ballastvannet og det rensede vannet kan da bli sluppet ut i havet igjen uten å gjøre skade på den naturlige balansen og det globale biologiske mangfoldet.

Les mer >


Personal Hygene

Personlige pleieprodukter er fulle av sterke kjemikalier og giftstoffer som du og din familie blir utsatt for på en daglig basis. “Antibakterielle” produkter er overalt, med de medvirker ofte til at bakteriene bygger opp en toleranse for slike kjemisk midler som benyttes i dag. En ny linje av Oxitrate produkter til personlig pleie fjerner disse giftige risikoene samtidig som de eliminerer patogener.

Les mer >