Alert Alert

JavaScript is currently disabled. This site requires JavaScript to function correctly.
Please enable JavaScript in your browser - click here to learn how!

Næringsmiddelindustrien

Næringsmiddelindustrien.

Produksjonsanlegg i næringsmiddelindustrien må holdes usedvanlig ren. Sanitær forhold i næringsmiddelindustri innebærer forebygging av matbårne sykdommer og smitte. Dette starter før dyrene blir slaktet eller avlinger er høstet, og må fortsette gjennom hele prosessen til maten er i emballasje og settes på butikkhyllene.

Fra utstyr og anlegg til transport og personell er Oxitrate Systemet den mest miljøvennlige desinfeksjonssystem som noensinne har blitt godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien. Det er i tillegg en av de mest effektive og kostnadsbesparende systemer på markedet i dag. Studier foretatt av Folkehelseinstituttet, NTNU og Universitetet i Nordland har vist at Oxitrate er effektivt for å forhindre utbrudd av E. coli, Legionella, Listeria, og Salmonella. Oxitrate oppfyller alle nåværende og annonserte miljødirektiver og det er spesielt at Oxitrate, i motsetning til andre produkter på markedet, ikke inneholder noen giftstoffer eller skadelige ingredienser.

Næringsmiddelprodusenter kan være trygge på at Oxitrate Systemet gir fordeler hva angår tid og kostnadsbesparelser, samt å ivareta sikkerheten for de ansatte og for miljøet. Ring oss i dag for å lære hvordan Oxitrate kan hjelpe din bedrift til å bli renere og grønnere.