Alert Alert

JavaScript is currently disabled. This site requires JavaScript to function correctly.
Please enable JavaScript in your browser - click here to learn how!

Hotell og Cruise bransjen

Cruise ship in fjord.

Det siste dine gjester ønsker er å bli syk mens de er på forretningsreise eller ferie og det siste du ønsker er at dine gjesten blir syk! Den skade det kan påføre ditt omdømme kan være uoverkommelig.

Komplekse drikkevannssystemer, varme- og kjøleanlegg på hoteller og lukkete rør nettverk på cruiseskip kan være fruktbare yngleplasser for de svært smittsomme bakteriene som Legionella og Norovirus. Slike nettverk får ofte bio- film belegg og har ugunstige temperaturer som er med å oppmuntre bakterievekst. Oxitrate kan trygt tilføres vannkilder å eliminere bakterier uten å tillegge ubehagelig smak eller lukt. Å tilføye Oxitrate i drikkevanns nettverket vil eliminere bakterier og renser rørene for organiske belegg.