Alert Alert

JavaScript is currently disabled. This site requires JavaScript to function correctly.
Please enable JavaScript in your browser - click here to learn how!

Mattilsynets godkjennelse på engelsk

Se vedlagte godkjennelse på engelsk fra Mattilsynet vedrørende bruk av Oxitrate m.h.t. vannforsyning og drikkevannsbehandling. 30.05.11 – Approval of Oxitrate in treatment of processwater:drinking water

les mer >read more >


Fjækre forsøk!

Medis gjennomfører for tiden forsøk hos norsk fjærkreprodusent hvor vi tester effekten av vårt unike vannbehandlingssystem Oxitrate som er 100% miljøvennlig og ufarlig, sikkert og fritt for kjemikalier, giftstoffer og dreper alle kjente bakterier og skaper ikke resistente bakterier. Videre beskytter og fjerner Oxitrate biofilm og organisk belegg i rør.

les mer >read more >


Oxitrate Dental Prototype!

Oxitrate Dental prototype er nå ferdig og undergår tester hos en tannlegeklinikk i Norge. Detaljer følger senere!

les mer >read more >


Medis har flyttet!

Medis Pharmaceuticals AS har flyttet inn i nye kontorlokaler på Sofiemyr i Oppegård. Vår nye adresse er Sam Eydes vei 3a, 1412 Sofiemyr.

les mer >read more >


Velkommen til Oxitrate websiden!

Medis Pharmaceuticals etablert i 1974 har vært en forløper for alternativ medisin, banebrytende forskning og utvikling av en rekke populære naturlige behandlinger og helsekostprodukter. Under ny ledelse i 2007 begynte Medis å forske på rengjøring og desinfeksjon med naturlige produkter. De neste to år etter fusjon med BioVita AS fortsatte denne intensive forskning, testing og […]

les mer >read more >