Alert Alert

JavaScript is currently disabled. This site requires JavaScript to function correctly.
Please enable JavaScript in your browser - click here to learn how!

Bli grønn med Oxitrate Systemet – et bedre alternativ!

Bli gronn.

Oxitrate Systemet er et revolusjonerende nytt og utrolig effektivt desinfiseringsprogram for anlegg og utstyr for et bredt spekter av bransjer. De 100 % miljøvennlige og kostnadseffektive Oxitrate produktene er produsert i et OCDW apparat som gjennom en elektrolytisk prosess skiller saltholdig vann til å bli et desinfiserende middel uten bruk av kjemikalier.

Oxitrate produksjonsapparat kan installeres på stedet, i medium til store anlegg. Det gir kunden tilstrekkelige mengder av rengjørings- og desinfeksjonsmidler som er nøyaktig tilpasset deres behov gjennom en hel automatisert prosess som er elektronisk overvåket 24 timer i døgnet.

Medis Pharmaceuticals leverer denne totalløsningen på leiebasis, inkludert service, vedlikehold og garantier mot strømbrudd.

Oxitrate Systemet oppfyller alle gjeldende og kommende regelverk på området for ivaretakelse av miljøet. Ansatte trenger ikke å bruke verneutstyr ved håndtering og bruk av Oxitrate, og det er ingen skadelige utslipp som følge av bruk av Oxitrate Systemet. Oxitrate er fri for giftstoffer og kan slippes direkte ut i det kommunale avløpsnettet eller havet selv i konsentrert form. Det er ingen krav til oppdemning av utslipp eller til oppsamlingstanker. I tillegg har Oxitrate Systemet ingen negativ slitasje på anlegg og maskiner, i motsetning til andre produkter på markedet, noe som er med på å redusere det langsiktige vedlikeholdet og utskiftingskostnader.

Det er rett og slett ikke en mer effektiv desinfiseringskombinasjon enn Oxitrate systemet – det beskytter helsen og utgjør ingen trussel for miljøet!

Hvis du vil vite mer om fordelene ved Oxitrate Systemet for din bedrift kan du kontakte oss og en av våre medarbeidere vil gladelig ordne med en presentasjon.